Gỗ việt nam có những nhóm gỗ nào?

Dựa trên màu sắc, vân thớ, hương thơm và độ khan hiếm, giá trị kinh tế,… các loại gỗ được phân chia thành 8 nhóm theo như sau tại Việt Nam: Phân nhóm cho gỗ: phân loại nhóm gỗ tự nhiên Nhóm I: Nhóm gỗ quý hiếm, vân gỗ đẹp, giá trị kinh tế cao Nhóm II:Nhóm […]