Teak wood là loại gỗ gì? Và được sử dụng như thế nào?

Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng sản phẩm gỗ tự nhiên với nhiều ứng dụng đa dạng. Trong đó, Teak Wood (gỗ teak) là loại vật liệu quen thuộc. Được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực nội thất và có giá trị sử dụng cũng như giá trị kinh tế cao. Vậy, […]

The management and prospects of teak in Vietnam – Difficulties

As the climatic and edaphic conditions in the south are suitable for teak, Vietnam has high prospects in teak wood. However, the government in Vietnam also face up with many difficulties. 1. Difficulties in the management of teak resource development in Vietnam After the First Regional Seminar on teak, held in China in 1991, the […]