Giới thiệu về gỗ Teak và tầm quan trọng của Teak

Giới thiệu về gỗ Teak Gỗ Teak là một trong những loại gỗ cứng nhiệt đới có giá trị nhất trên thế giới. Cùng với các loại gỗ cứng cao cấp khác như gỗ gụ và gỗ hồng sắc, gỗ Teak được tìm kiếm trên thị trường toàn cầu vì vẻ đẹp, sức mạnh và […]